Covid-19: firmy do 50 zaměstnanců nemusí platit sociální pojištění

Menší zaměstnavatelé mohou na sociálním pojištění ušetřit ještě více. Parlament schválil zákon, který úplně odpouští odvody za červen, červenec a srpen.

O odpuštěných platbách byste měli vědět:

 • Jedná se o odpuštění pojistného, které platí zaměstnavatel (24,8 % z vyměřovacího základu), netýká se pojistného za zaměstnance.
 • Nárok na odpuštění musí zaměstnavatel prokázat každý měsíc separátně.
 • Do počtu 50 zaměstnanců se zahrnují i lidé na mateřské, rodičovské dovolené nebo tzv. na překážce.
 • Počet zaměstnanců nesmí na konci každého měsíce klesnout o více než 10 % oproti 31. březnu 2020.
 • Zaměstnavatel nesmí snížit mzdy o více než 10 % (úředníky zajímá, jestli je úhrn vyměřovacích základů na konci měsíce nižší oproti březnu 2020).

O prominutí odvodů požádáte na tiskopisu Přehled o výši pojistného, který zašlete na sociální správu. Detaily včetně příkladů najdete na webu MPSV.

Odklad termínu podání daňového přiznání

Ministerstvo financí automaticky prodloužilo termín podání přiznání k dani z příjmu právnických osob, fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do 18. srpna. Tato přiznání tedy nemusíte podávat do 1. dubna. O odložení není nutné žádat. Opatření se týká:

 • fyzických osob,
 • podnikajících fyzických osob,
 • právnických osob.

Odklad platí jak pro přiznání podávaná osobně, tak pro přiznání podávaná elektronicky. 

Dejte si však pozor. Jestliže přiznání nepodáte a daň nezaplatíte ani do 1. srpna, úředníci vám vyměří penále a úrok z prodlení za nedoplatek daně za celé období od dubna.

Covid-19: pětistovka na den pro společníky malých s. r. o.

Finanční správa začíná vyplácet podporu pro společníky malých s. r. o. Kompenzační bonus činí 500 korun denně a vztahuje se na období od 12. března do 8. června. Žadatelé tak mohou získat až 44 500 korun.

Podnikání malých „eseróček” se materiálně příliš neodlišuje od OSVČ, přesto je stát dlouho opomíjel. Pro žadatele platí následující podmínky:

 • Jejich společnost má omezenou činnost nebo snížený odbyt kvůli koronaviru,
 • ve firmě jsou maximálně 2 společníci (více společníků jedině v případě, že jsou to osoby blízké, např. příbuzní), 
 • byli aktivním společníkem k 12. březnu, 
 • v minulém roce dosáhla společnost obratu alespoň 180 tisíc korun (u nových firem existoval předpoklad dosažení takového obratu v letošním roce), 
 • společník není zároveň zaměstnancem s účastí na nemocenském pojištění v jiné firmě (může být zaměstnanec firmy, ve které je společníkem), 
 • nečerpal podporu z programu Antivirus nebo Pětadvacítka, 
 • pokud je společníkem ve více eseróčkách, získá příspěvek jen za jedno z nich, 
 • firma není v úpadku, likvidaci nebo nespolehlivým plátcem DPH, 
 • platí daně v ČR, EU nebo EHS.

Žádost o podporu najdete na webu Finanční správy. Vyplňte formulář a doručte ho příslušnému finančnímu úřadu:

 • datovou schránkou,
 • jako přílohu e-mailem
 • nebo osobně.

Stát vám peníze vyplatí do několika dnů.

Covid-19: OSVČ a jednorázový příspěvek 25 000 korun

Živnostníci, kteří mají kvůli vládním opatřením ztížené podnikání, se mohou přihlásit o finanční podporu ve výši 25 000 korun.

O opatření nazývaném Pětadvacítka byste měli vědět:

 • OSVČ podnikající na hlavní činnost (živnostníci, umělci, znalci, lékaři, poradci, samostatní zemědělci) získají jednorázovou částku 25 000 korun.
 • U vedlejší činnosti dosáhnou na podporu jen ti, kteří souběžně nejsou zaměstnaní (nejčastěji jsou na mateřské, rodičovské, pečují o postiženého, jsou v invalidním nebo starobním důchodu).
 • Pokud byli aktivní k 12. březnu 2020 (u sezónních podnikatelů byla jejich živnost přerušena kdykoli po 31. srpnu 2019).
 • OSVČ podá čestné prohlášení, kde uvede, že mu situace neumožnila vykonávat činnost jako obvykle (karanténa, uzavřený či omezený provoz, péče o dítě, omezení poptávky nebo dodávek.

Za každý den v období 12. března – 30. dubna má OSVČ nárok na 500 korun. Celkem tedy získá až 25 000 korun.

 • Příspěvek dostane za každý den, kdy nepobírala podporu v nezaměstnanosti.
 • Může získat 25 000 korun a zároveň ošetřovné na dítě.
 • Pomoc neovlivní nárok na daňové úlevy.

Program Pětadvacítka je prodloužen až do 8. června. Pokud splníte podmínky získáte za každý den od 1. května do 8. června 500 korun.