Účetní služby

Účetnictví

Zpracujeme kompletní účetnictví pro právnické i fyzické osoby. Součástí služeb je i zpracování DPH, silniční daně. Je možná příprava pravidelných reportů a dalších služeb dle potřeb klienta.

  • účetnictví příjmů i nákladů
  • účetnictví pro firmy (právnické osoby) i podnikatele (fyzické osoby)
  • zpracování DPH
  • výpočet silniční daně
  • pravidelné reporty účetnictví

Daňová evidence

Zpracujeme pro Vás kompletní daňovou evidenci dle platných předpisu. V rámci účetní závěrky Vám zpracujeme daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu.

  • vedení peněžního deníku
  • knihy faktur
  • evidence hmotného i nehmotného majetku
  • daňová evidence – DPH
  • silniční daň
  • daň ze závislé činnosti.
  • účetní závěrka, daňové přiznání k dani z příjmu
  • přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu

Mzdová agenda

Zajistíme Vám kompletní vedení personální a mzdové agendy. Součástí služeb je i vedení evidenčních listů, mzdových listů a jiných dokumentů vyplývajících z mzdové agendy. Zajistíme Vám i kompletní účast na kontrolách u státních institucí.

  • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
  • vedení evidenčních listů
  • vedení mzdových listů
  • účast na kontrolách státních institucí

Evidence DPH

Nabízíme Vám zpracování DPH čtvrtletní i měsíčního včetně výpisu z evidence DPH u přenesené daňové povinnosti a souhrnného hlášení.

  • pravidelné zpracovávání DPH
  • výpis z evidence DPH

Daňové přiznání

Zajistíme Vám vyhotovení daňových přiznání pro fyzické i právnické osoby. Součástí zpracování daňových přiznání je i daňová optimalizace.

  • daň z příjmu fyzických osob
  • daň z příjmu právnických osob
  • daň z přidané hodnoty
  • silniční daň
  • daň ze závislé činnosti a srážková daň
  • daň z nemovitosti
  • daň z nabytí movitých věcí

Účetní poradenství

Účetní poradenství je vhodné pro firmy, které si vedou účetnictví samy a chtějí zajistit dohled nad vedeným účetnictvím.

Jako bonus pro naše klienty, pro které zabezpečujeme vedení účetnictví, poskytujeme ekonomické a daňové poradenství zdarma.