Covid-19: firmy do 50 zaměstnanců nemusí platit sociální pojištění

Menší zaměstnavatelé mohou na sociálním pojištění ušetřit ještě více. Parlament schválil zákon, který úplně odpouští odvody za červen, červenec a srpen.

O odpuštěných platbách byste měli vědět:

  • Jedná se o odpuštění pojistného, které platí zaměstnavatel (24,8 % z vyměřovacího základu), netýká se pojistného za zaměstnance.
  • Nárok na odpuštění musí zaměstnavatel prokázat každý měsíc separátně.
  • Do počtu 50 zaměstnanců se zahrnují i lidé na mateřské, rodičovské dovolené nebo tzv. na překážce.
  • Počet zaměstnanců nesmí na konci každého měsíce klesnout o více než 10 % oproti 31. březnu 2020.
  • Zaměstnavatel nesmí snížit mzdy o více než 10 % (úředníky zajímá, jestli je úhrn vyměřovacích základů na konci měsíce nižší oproti březnu 2020).

O prominutí odvodů požádáte na tiskopisu Přehled o výši pojistného, který zašlete na sociální správu. Detaily včetně příkladů najdete na webu MPSV.