Odklad termínu podání daňového přiznání

Ministerstvo financí automaticky prodloužilo termín podání přiznání k dani z příjmu právnických osob, fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do 18. srpna. Tato přiznání tedy nemusíte podávat do 1. dubna. O odložení není nutné žádat. Opatření se týká:

  • fyzických osob,
  • podnikajících fyzických osob,
  • právnických osob.

Odklad platí jak pro přiznání podávaná osobně, tak pro přiznání podávaná elektronicky. 

Dejte si však pozor. Jestliže přiznání nepodáte a daň nezaplatíte ani do 1. srpna, úředníci vám vyměří penále a úrok z prodlení za nedoplatek daně za celé období od dubna.